Pregled povijesti Izraela

  • Autor: Boris Havel
  • Izdavač: Izdanja Antibarbarus
  • Godina: 2015.
  • ISBN: 978-953-2491-26-5

Knjiga autora Borisa Havela Pregled povijesti Izraela jedina je sinteza povijesti Izraela na hrvatskom jeziku ovog opsega (380 str), pristupa i metodologije. Sastoji se od predgovora Naide Mihal Brandl, uvoda, neizostavnih napomena za čitanje (korištenje), pregleda povijesti kroz kronološke tablice, tablica s drugim relevantnim podacima i povijesnih mapa te dodataka (kratkog pojmovnika, popisa kratica te bilješki i napomena, popisa literature).

U uvodu pod naslovom Interakcija politike, povijesti i vjere autor tek dotiče pitanje fenomena izraelske države pojašnjavajući značaj povijesti i povijesnosti u židovskoj misli, ali i značaj poznavanja izraelske i židovske povijesti ne samo za povjesničara, već i za politologa, religiologa, etnologa, teologa i druge.

U Napomenama autor daje objašnjenje svog pristupa i metodologije, ali i ulazi u problematiku prijevoda biblijskih tekstova s hebrejskog na hrvatski, što također predstavlja jedan od pionirskih pokušaja u našoj judaistici.
Za naše je čitateljstvo vrlo važan dio o nazivlju Izraela kroz povijest i sigurno je to prvi takav rad na hrvatskom jeziku uopće, a u razumijevanju povijesti Izraela neizostavan je dio.

U kronološkim tablicama, koje čine središnji dio ove knjige, autor kratko i jasno objašnjava što se događalo na području nekadašnje pa sve do obnovljene izraelske države: od biblijskih i arheoloških izvora do obnavljanja države, odnosno osnutka moderne Države Izrael. Ono što je u ovoj knjizi jedinstveno, kad govorimo o povijesnim knjigama o Bliskom istoku, a koje su izašle na hrvatskom govornom području jest obrađivanje razdoblja od rušenja Drugog Hrama (70. godine n.e.) pa do dolaska prvih cionističkih alija, jer konačno i kod nas ruši popularni mit (već odavno ispravljen u modernoj historiografiji) da nakon rušenja Drugog Hrama većina Židova završava u progonstvu i u Izrael se počinje vraćati tek u XIX. stoljeću. Naime, upravo u vrijeme nakon rušenja Hrama pa do VI. stoljeća događa se vrlo živa aktivnost zapisivanja i kodifikacije Usmene Tore, procesa koji de facto formira rabinsko židovstvo kakvo danas poznajemo.

Ključan dio knjige su tablice i mape koje su odlična ilustracija i vizualni alat za nadopunu kronologije.

Više u ovoj kategoriji: « Dan po dan Žena sufi »

Log in