Leksikon biblijskih žena

  • Autor: Slavica Dodig
  • Izdavač: Medicinska naklada
  • Godina: 2015.
  • ISBN: 978-953-176-704-0

Slavica Dodig: Leksikon biblijskih žena

Ženski biblijski likovi obilježili su književnost, likovnu i glazbenu umjetnost. Društveni položaj žene i njezina uloga u zapadnoj civilizaciji umnogome su odraz biblijskoga judaističkog i kršćanskog položajažene, pa se slobodno može reći da je slika biblijske žene ugrađena u postbiblijsku kulturu sve do naših dana. Isus je svojim odnosnom prema ženama unio silne promjene u starozavjetno poimanje žene kao osobe. Dok je u biblijskoj prapovijesti, nakon istočnoga grijeha, žena bila osoba drugog reda, u cijelosti podložna muškarcu, Isus je u Novom Zavjetu ženi vratio dostojanstvo, isto ono dostojanstvo koje joj je Bog Stvoritelj namijenio. Da nije bilo Isusova revolucionarnog djelovanja, tko zna kakvu bi sudbinu danas proživljavale žene zapadne kulture.

Gledajući jedinstveni bliblijski lik žene kroz prizmu povijesti spasenja, vidimo ženu koja je kao i muškarac slika Božja, ženu koja čovjekuzajedno s muškarcem daje život, ženu koja nas po Isusu Kristu vodi u trajni Savez s Bogom, u otajstveni Božji svijet. To je biblijski ideal žene.

U Bibliji se imenom spominje oko 2900 muškaraca i oko 180žena s vlastitim imenom. U ovom leksikonu opisano je ukupno 350 žena. Među njima je 179 žena s vlastitim imenom (ukupno 142 imena) i 171 žena bez vlastitog imena (npr. Abimelekovažena, djevice iz Jabeša, faraonova kći, Hodijina kći, zbor djevojaka, zaručnica, Jobova majka, Jobova žena, Jobova kći, Pilatova žena, Kanaanka, Petrova punica, kći Sionska i sl.).

Ideja o pisanju knjige o biblijskim ženama proistekla je iz želje da proučim ulogu žene u povijesti spasenja. U tu je svrhu bilo potrebno najprije načiniti popis mnogih biblijskih žena s vlastitim imenom ali i žena bez vlastita imena, procijeniti kojim je ženama biblijski pisac dao značajniju ulogu, što je to što povezuježene Staroga i Novog zavjeta, što je Isus Krist donio novoga u pogledu ulogežene.

Knjiga je namijenjena studentima diplomskih i poslijediplomskih studija kao polazište za proučavanje uloge žene u Bibliji, tečitateljima koji žele proširiti svoje znanje o Bibliji.

Log in