Sustigla ih Shoa

  • Autor: Anna Maria Gruenfelder
  • Urednik: Anita Filipčić Maligec
  • Izdavač: Srednja Europa
  • Godina: 2018.
  • ISBN: 978-953-7963-71-2

Anna Maria Gruenfelder: Sustigla ih Shoa – Strani židovski izbjeglice u Jugoslaviji (1933-1945)

U knjizi je obrađena problematika egzodusa i progona Židova s područja Srednje Europe koji su na svom izbjegličkom putu prolazili preko Jugoslavije te njihova sudbina od 1933. do 1945. godine.

Autorica prikazuje do sada nepoznate informacije i komentira ih u društvenom i političkom kontekstu vremena. Riječ je o studiji sudbine stranih židovskih izbjeglica na zemljopisnom prostoru Jugoslavije u razdoblju od 1933. do 1945. godine. U knjizi se nastoji odgovoriti na pitanje kakvu su politiku prema stranim židovskim izbjeglicama u razdoblju 1933. do 1945. godine provodile Kraljevina Jugoslavija, Nezavisna Država Hrvatska, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, te okupacijske vlasti, talijanska i njemačka, za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Autorica je obradila bogat i raznovrstan korpus izvora: fondove hrvatskih, slovenskih i beogradskih arhiva, arhiva židovskih općina, dnevne novine, memoarsku i autobiografsku građu. Knjiga se može podijeliti na pet tematskih cjelina. U prvoj se cjelini analizira imigracijska politika Kraljevine Jugoslavije prema stranim židovskim izbjeglicama u razdoblju od 1933. do 1941. godine. Drugu tematsku cjelinu čini analiza politike progona židovskih izbjeglica u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Nadalje, autorica je analizirala politiku njemačkih i talijanskih okupacijskih vlasti prema židovskim izbjeglicama te odnos komunističkih vlasti prema uvjetima i mogućnostima repatrijacije židovskih izbjeglica. Autorica je također obradila i pitanje antisemitizma i odnosa društvenih struktura i stanovništva prema židovskim izbjeglicama, pri čemu je obrađeno i pitanje odnosa Katoličke crkve prema židovskim izbjeglicama. Autorica analizi svih tema pristupa sustavno i kritički, obrađujući bogat i raznovrstan korpus izvora. Za hrvatsku je historiografiju svakako vrijedno da postoji istraživanje o problematici židovskih izbjeglica na području Jugoslavije. Riječ je o temi koja je u hrvatskoj historiografiji, naročito recentnoj, bila slabo zastupljena, stoga je ova knjiga utoliko značajnija za hrvatsku historiografiju. Uz to, ovo istraživanje ne tematizira samo pitanje politika prema židovskim izbjeglicama, već i cjelokupni kontekst progona Židova u okvirima Drugog svjetskog rata, što ovu knjigu čini korisnom za istraživače  Holokausta u Hrvatskoj.

Anna Maria Gruenfelder, povjesničarka i teologinja, umirovljena diplomatska službenica. Autorica knjige o prisilnom radu u Hitlerovoj Njemačkoj (U radni stroj velikog njemačkog Reicha! Prisilni radnici i radnice iz Hrvatske).

Log in