Pravednici među narodima svijeta

Pravednik među narodima svijeta naziv je najvišeg izraelskog priznanja za strance, a može ga dobiti samo nežidovska osoba koja je tijekom Holokausta pružila odlučujuću pomoć pri spašavanju Židova progonjenih u sklopu rasističkih zakona u zemljama pod njemačkom okupacijom tijekom Drugoga svjetskog rata i pod režimima koji su surađivali s njemačkim nacističkim režimom.

Nije nužno da se progonjeni konačno spasio, već se procjenjuje pružena pomoć. Pružena pomoć je morala dovesti spašavatelja u opasnost od posljedica zbog zakonske zabrane pomaganja progonjenim Židovima (nije za proglašenje Pravednikom dostatno davanje hrane, odjeće, lijekova...).

Da bi osoba bila predložena za proglašenje Pravednikom u času spašavanja morala je imati najmanje 12 godina. Za pokretanje procesa proglašenja potreban je osobni svjedok spašavanja koji je u času spašavanja bio star najmanje 12 godina ili vjerodostojni pisani dokumenti (arhivski dokumenti, policijska izvješća, prijave boravka i slično). Postupak može pokrenuti bilo koja židovska ili nežidovska osoba, kao što i osobni svjedok može biti židovska i nežidovska osoba (rodbina, susjedi, znanci...).

Zapreka za proglašenje je primanje financijske ili druge materijalne nadoknade za sam čin spašavanja u vrijeme spašavanja ili traženje takve nadoknade za budućnost, uživanje koristi od oduzete židovske imovine, sudjelovanje u policijskim i drugim snagama koje su progonile Židove i druge nacionalne skupine i antifašiste, te službeno ili privatno djelovanje ili istupanje kojim se podupirala nacistička vlast ili vlast suradničkih režima, odnosno zastupale rasističke, fašističke i slične ideje.

Za proces koji vodi do proglašenja Pravednika ovlašten je Yad Vashem, izraelska ustanova za proučavanje Holokausta i čuvanje sjećanja na njegove žrtve, te na moralne pojedince koji su se izložili opasnosti kako bi pomogli nepravedno progonjenim Židovima. Komisija Yad Vashema procjenjuje sakupljeni dokazni materijal te donosi odluku. Negativna odluka se može razmatrati u drugostupanskom razmatranju. Pozitivnu odluku potpisuje predsjednik izraelskog Vrhovnog suda. Komisija nije dužna predlagatelju obrazložiti razloge prihvaćanja ili odbijanja prijedloga. Postupak za moguće proglašenje može biti vrlo dug i trajati nekoliko godina. Materijal za pokretanje procesa za proglašenje Pravednika prikupljaju predlagatelji, a pomažu im mjesne židovske zajednice i izraelska veleposlanstva, koja materijal dostavljaju Komisiji Yad Vashema. Ni židovske zajednice ni veleposlanstva Države Izrael nemaju nikakvog utjecaja na odluku Komisije, već samo pružaju tehničku pomoć oko prikupljanja materijala i prevođenja izjava i dokumenata.

Odličje Pravednika među narodima se sastoji od povelje i medalje s upisanim imenom Pravednika, a ime se upisuje i na Zid sjećanja u kompleksu ustanove Yad Vashem u Jeruzalemu. U načelu odličje uručuje Veleposlanik Države Izrael u Hrvatskoj, najčešće na godišnjim svečanostima posebno upriličenima uz dan neovisnosti Države Izrael. Živi Pravednici imaju pravo na financijsku pomoć iz za to posebno ustanovljenoga međunarodnog fonda.

Pri pokretanju postupka potrebno je napisati izjavu, koja se mora ovjeriti kod javnog bilježnika, odnosno pri najbližem izraelskom diplomatskom predstavništvu ili pri najbližoj židovskoj općini. Knjižnica Židovske vjerske zajednice Bet Israel rado će pružiti pomoć pri pisanju potrebne izjave, a Ured Zajednice će izjavu ovjeriti i po potrebi dostaviti Komisiji Yad Vashema.

Radi pomoći pri oblikovanju izjave (posebno za svjedoka spašavanja a posebno za spašenu osobu), ovdje slijedi okvirni popis neophodnih elemenata koje treba spomenuti pri pisanju izjave.

Izjava se piše slobodnim riječima, pazeći da se svi elementi iz sljedećega popisa koji se mogu odnositi na dotičnu priču o spašavanju obrade kratko i sažeto, ali sa svim poznatim pojedinostima.

PREDLOŽAK TOČAKA SVJEDOČENJA

I. ZA SPAŠENU OSOBU

A. Podatci o svjedoku:

   1. Puno ime, datum rođenja, sadašnja adresa, zanimanje
   2. Mjesto boravka u vrijeme rata
   3. Obiteljski status u vrijeme rata (samac-samica, oženjen-udana, djeca)

B. Podatci o spašavatelju

   1. Puno ime, starost u vrijeme spašavanja (otprilike), mjesto boravka, zanimanje
   2. Obiteljski status u vrijeme rata (samac-samica, oženjen-udana, djeca)

C. Podatci o spašavanju

   1. Život spašene osobe ukratko do trenutka spašavanja
   2. Kada i gdje ste sreli spašavatelja, tko je inicirao spašavanje
   3. Datumi i način spašavanja - opišite vrstu pružene pomoći
   4. Ukoliko ste se skrivali - opišite uvjete skrivanja
   5. Financijski dogovori - ako ih je bilo
   6. Što je, prema Vašem mišljenju, bio spašavateljev motiv
   7. Rizik kojem se izložio spašavatelj
   8. Kako je Vaše prisustvo objašnjeno ukućanima spašavatelja i susjedima
   9. Odnosi između Vas i spašavatelja u to vrijeme
 10. Ime i starost ostalih u spašavateljevu kućanstvu koji su Vam pomogli, posebno pomoć koju je pružio svatko od njih
 11. Kako ste se rastali od Vašeg spašavatelja
 12. Ukažite na imena i adrese ostalih koje je spasio Vaš spašavatelj
 13. Opišite  pojedine  događaje  u  vrijeme  Vašeg  boravka  u  spašavateljevu domu
 14. Koga želite  predložiti  za  dodjelu titule Pravednika među narodima - navedite puno ime

II. ZA SPAŠAVATELJA I SVJEDOKA SPAŠAVANJA

A. Podatci o spašenoj osobi

  1. Ime, godina rođenja, ako Vam je poznata sadašnja adresa, zanimanje
  2. Mjesto boravka u vrijeme rata
  3. Obiteljski status u vrijeme rata (samac-ica, oženjen/udana, djeca)

B. Podatci o spašavatelju

  1. Puno ime, starost u vrijeme spašavanja, mjesto boravka, zanimanje
  2. Obiteljski status u vrijeme rata

C. Podatci o spašavanju

  1. Spašavateljev život ukratko do trenutka spašavanja
  2. Kada i gdje je sreo-la spašenu osobu, tko je pokrenuo spašavanje
  3. Datumi, način i mjesta spašavanja
  4. Kakva je pomoć pružena
  5. Ukoliko je spašenu osobu spašavatelj skrivao, opišite uvjete skrivanja
  6. Financijska nagrada za spašavanje - ako je bilo takvog dogovora
  7. Što je bio spašavateljev motiv
  8. Kojem se riziku izložio spašavatelj
  9. Kako je spašavatelj ostalima opravdavao prisutnost spašene osobe
10. Kakvi su odnosi između spašavatelja i spašene osobe u to doba
11. Ime i starost ostalih u spašavateljevu kućanstvu koji su pomagal
12. Kako su se rastali spašavatelj i spašena osoba nakon spašavanja
13. Ako znate navedite imena i adrese ostalih osoba koje je spašavatelj spasio
14. Opišite pojedine događaje (moguće opasnosti) u vrijeme boravka spašene osobe u spašavateljevu domu
15. Koga iz spašavateljeva kućanstva želite predložiti za dodjelu titule Pravednika među narodima - navedite puno ime

Log in