Židovska teologija

Prijelaz u židovstvo: osnovne postavke

Za spasenje u budućemu svijetu (olam haba) pripadniku drugih naroda nije potrebno postati }Židovom, jer židovstvo drži da će se spasiti svi ljudi koji se tijekom života pridržavaju Sedam zapovijedi za Noine sinove, koje navode šest zabrana i jednu naredbu: zabranjuju umorstvo, krađu, skup različitih spolnih prijestupa, idolopoklonstvo, bogohuljenje i mučenje životinja, a naređuju obvezu osnivanja sudova koji te zločine progone. Ove odredbe čine minimum općega moralnog zakona koji židovstvo zahtijeva od nežidova da bi se spasio u budućemu svijetu.

Teološki, židovstvo je religija Božjeg izabranog naroda, koji ima obvezu ispunjavati «tarjag micvot», odnosno 613 zapovijedi (365 zabrana i 248 naredaba). U toj se religiji osoba rodi kao dijete židovske majke (čija je majka i majčina majka također Židovka), ili na nju može prijeći vrlo zahtjevnim i dugotrajnim postupkom, koji traži krajnju predanost i ustrajnu volju i želju dotadašnjeg nežidova da bude prihvaćen u židovsku zajednicu. Konverzija osobe koja ima židovsko podrijetlo po očevoj (ali ne i po majčinoj) strani donekle je dostupnija, jer se često drži da je takva osoba potomak «deset izgubljenih židovskih plemena», međutim i od takvoga kandidata se zahtijeva potpuno ispunjavanje svih obveza židovskoga tradicijskog života. Kandidat za prijelaz na židovstvo prije svega mora biti svjestan da će time napustiti sve aspekte svojih dotadašnjih religijskih vjerovanja. Također, u duhovnom smislu napušta i svoju dotadašnju obitelj, postajući djetetom praoca Abrahama (a ne svojih bioloških roditelja), a kao pripadnik naroda prestaje biti pripadnikom svoga dotadašnjeg naroda te postaje pripadnikom židovskoga naroda, s moralnim i duhovnim odgovornostima koje ta korjenita promjena identiteta nosi.

Zbog svega toga, savjetuje se kandidatu da prije svega dobro razmisli može li se u duhovnom smislu odreći obiteljske veze s najbljižim srodnicima (ocem, majkom, braćom i sestrama, djecom ako ih ima), može li se potpuno i zauvijek odreći svojih dotadašnjih religijskih vjerovanja, a također napustiti i svoj dotadašnji nacionalni identitet i potpuno prihvatiti svoj novi židovski identitet, ne samo religijski već i nacionalni. U pripremi kandidata koji ocijeni da želi ustrajati na postupku konverzije on ili ona će primati potpunu pomoć stručnih osoba, a prije svega rabina zajednice, dok će u knjižnici dobiti potrebnu literaturu.

Smisao prijelaza na židovstvo, odnosno prihvaćanja nežidova u krug židovskoga naroda, jest u dosljednom vođenju židovskog načina života, čiji je najosnovniji temelj u tri stvari: Savezu obrezivanja za muškarce (Berit mila), slavljenju šabata (subote) kao sedmoga, posvećenog dana nakon šest radnih dana, te pridržavanju sustava vjerski ispravne prehrane (kašrut). Kandidat će u praksi sretati Židove koji se ne pridržavaju nekih, mnogih, većine ili ijednih židovskih tradicijskih religijskih običaja, ali teološki gledano oni su rođeni kao pripadnici Božjeg izabranog naroda te se uvijek mogu pokajati i vratiti židovstvu, dok novoobraćenik nipošto nema tu slobodu. Uz ovaj temeljni minimum, od novoobraćenika se očekuje da zajedno s učenijima od sebe proučava svete tekstove, prije svega Toru, čime sudjeluje u židovskoj odgovornoj zadaći «usavršavanja svijeta» (tikun olam). S obzirom da je temelj židovske religijske prakse u učenju, prije svega u studiranju vjerskih tekstova, a prije svega Tore (Petoknjižja), temelj pripreme kandidata za konverziju je u učenju. Program pripreme po temema nalazi se u nastavku.

OSNOVNE TEME ZA SPREMANJE KONVERZIJE

vidi i na: www.empoweringruth.org

Vjerovanje

13 načela vjerovanja
 • Osjećaj Božje nazočnosti
 • Čovjek je stvoren prema Božjem obličju (na sliku Božju)
 • Stvaratelj svijeta iz ništavila, doba Stvaranja
 • Nadzor, nagrada i kazna, Božja pravednost
 • Budući svijet, Mesija, uskrsnuće mrtvih
 • Biblijski primjeri kazne za narode i za Židove, općenito i na primjerima
 • Proroštvo, Mojsije, istinitost i neistinitost u proroštvu
 • Razlike prema drugim monoteističkim religijama, osobito kršćanstvu
 • Predanost duše i život svetosti
 • Razvoj tradicije od Sinaja do danas, usmena i pisana Tora
 • Nauk Tore i njezina filozofija
 • Razlog za čuvanje zapovijedi između čovjeka i Boga, te između čovjeka i čovjeka

Židovski narod

 • Izabranost židovskoga naroda i razlike prema drugim narodima
 • Priče iz Tore i Tanaha (biblijske priče)
 • Židovska povijest
 • Sudbina, svaki Židov je odgovoran za svoje čine, židovske patnje, antisemitizam
 • Spasenje i mesijanstvo
 • Zemlja Izraelova, cionizam i Država Izrael
 • Svetost zemlje Izraelove, zapovijedi za one koji žive u Izraelu

Konverzija

 • Značenje konverzije s religijskoga i nacionalnog gledišta
 • Što židovstvo traži od preobraćenika
 • Status preobraćenika i odnos prema njemu u židovstvu
 • Životopisi znamenitih preobraćenika
 • Obrezivanje (za muškarce) i obredna kupelj

Šabat (propisi o suboti)

 • Kašrut (propisi o obredno čistome, napose hrani)
 • Obiteljska (bračna) čistoća i odnosi u obitelji
 • Blagoslovi
 • Molitve
 • Blagdani i židovski kalendar

Program i postupak za prijelaz

U Hrvatskoj nije moguće učiniti postupak konverzije, već se samo pripremati uz pomoć literature i predavanja. Svi postupci vezani za Bet-din odvijaju se u inozemstvu.

Postupak

Kandidat se treba obratiti pisanom prijavom za prijelaz. Prijava treba sadržavati:

 • a. životopis
 • b. opis razloga za prijelaz
 • c. fotokopija osobne iskaznice ili putovnice

Izabrani kandidati bit će pozvani na razgovor, oni koji zadovolje uvjete uputit će se na učenje u Ulpanu za prijelaz na židovstvo, uz vodstvo.

Tijekom učenja kandidat će radi razgovora biti pozvan pred Bet-din (vjerski sud).

Nakon završetka učenja i uspješnog polaganja potrebnih ispita, kandidat će biti pozvan pred Bet-din radi posljednje provjere prije prijelaza. Kandidatu koji zadovolji bit će odobren prijelaz, a onaj koji ne zadovolji bit će upućen na daljnje učenje, radi upotpunjavanja znanja i prakse.

Program učenja

Temelji vjere

13 načela vjere

 • Čovječanstvo je stvoreno prema liku B-jem
 • Stvaranje svijeta ni iz čega, doba stvaranja svijeta
 • Nadzor, nagrada i kazna, B-žja pravda
 • Budući svijet, Mesija, uskrsnuće mrtvih
 • Proroštvo, Mojsije, istinito i neistinito prorokovanje
 • Razvitak tradicije od doba Sinaja do danas. Usmena i pisana Tora
 • Razlike i usporedbe s drugim jednobožačkim religijama, s naglaskom na kršćanstvu
 • Nauk Tore i njezina filozofija
 • Razlozi za pridržavanje zapovijedi između čovjeka i Vječnoga, te između čovjeka i čovjeka
 • Tora s Neba
 • Pisana Tora, Usmena Tora i rabinska literatura
 • Izabrani narod
 • Slobodna volja

Ortodoksija i reformiranost

Židovski narod

 • Izabranost židovskoga naroda i razlike od drugih naroda
 • Priče iz Tore i Tanaha
 • Židovska povijest
 • Adam i Eva
 • Potop i Noah
 • Praoci i pramajke
 • Robovanje u Egiptu
 • Mojsije i Aharon, te Izlazak
 • Suci
 • Proroci
 • Kraljevi David i Salomon
 • Prvi Hram do raseljavanja u Babilon
 • Čudo Purima
 • Ezra i Nehemija i Veliki sabor
 • Drugi Hram
 • Čudo Hanuke – helenizam, Hašmonejci, Jehuda Makabi
 • Bar Kohbin ustanak protiv Rima i Rabi Akiva
 • Masada
 • Rimsko razaranje Hrama i početak raseljenosti
 • Rabi Jehuda haNasi – Mišna
 • Talmudi: Jeruzalemski i Babilonski
 • Gaoni
 • Križarski pohodi
 • Srednjovjekovni Židovi, Majmonid
 • Rišonim i Aharonim (Rani i Kasni rabini)
 • Cionizam
 • Holokaust
 • Država Izrael
 • Spasenje i mesijanizam
 • Svetost zemlje Izraelove i zapovijed za život u Izraelu

Primanje u židovstvo

 • Značenje primanja s vjerskog i nacionalnog gledišta
 • Što židovstvo traži od preobraćenika
 • Status preobraćenika i odnos prema njemu u židovstvu, Knjiga o Rut
 • Životopisi slavnih preobraćenika
 • Obrezivanje (za muškarce) i obred uranjanja u mikve

Židovska praksa

 • Židovski dan
 • Netilat jadajim, Ašer jacar, Birkot haSahar
 • Cicit, talit, tefilin
 • Molitva u minjanu
 • Šahrit – Šema Israel i Amida, Minha i Arvit

Blagoslovi

 • Zašto blagoslivljemo? Smisao blagoslova i usredotočenja na molitvu, amen i njegovo značenje
 • Blagoslovi nad hranom – prije i poslije jela – šivat haminim (sedam vrsta)
 • Blagoslov za mirise
 • Blagoslov za gledanje
 • Blagoslov za slušanje
 • Blagoslov za micve
 • Opći blagoslov šehehejanu
 • Blagoslov za putovanje

Obitelj

 • Židovsko vjenčanje – hupa i kidušin
 • Čistoća obitelji
 • nida i mikve
 • mladenka
 • trudnica, žena nakon porođaja, dojilja
 • Skromnost u odijevanju i govoru
 • Odnosi u obitelji – prava i dužnosti muškarca i žene
 • Odgoj djece
 • Poštovanje roditelja
 • Zabranjeni spolni odnosi (vanbračni odnosi, incest i prostitucija)
 • Zabranjeni brakovi
 • Rastava – get i njegovo značenje

Molitve

 • Tipovi molitava: na obične dane, na Roš Hodeš, Šabat, Roš Hašanu i Jom Kipur, na blagdane
 • Struktura molitava
 • Sinagoga i židovska zajednica
 • Razlike u molitvama između Sefarda i Aškenaza

Blagdani i židovski kalendar

 • Ciklus židovske godine i židovski kalendar
 • Blagdani iz Tore i rabinski blagdani – povijesna pozadina
 • Blagdanski zakoni i običaji
 • Jom tov šeni šel galujot (drugi blagdanski dan izvan Izraela), blagdanski i polublagdanski dani
 • Razlike između Šabata i blagdana: Ohel nefeš, haavara i ne-haavara, tiltul

Roš Hašana

 • šofar
 • simboli večere za Roš hašanu
 • tašlih
 • selihot
 • kaparot

Jom Kipur

 • seuda mafseket
 • pet načina za mučenje tijela
 • mazkir
 • nejila

Sukot

 • košer suka
 • arbaa minim
 • netilat lulav
 • Hošana Raba
 • Šemini Aceret i Simhat Tora

Hanuka

 • svijeće za Hanuku: kada i gdje?
 • Običaji za Hanuku     

Tu Bišvat

 • šemita, jovel (jubilej)
 • prozbul
 • orla, neta revaji

Purim

 • šekalim
 • zahor, Amalek
 • Čitanje Megile - Esterinog svitka, blagoslovi i običaji
 • četiri micve za Purim

Pesah

 • Šabat haGadol
 • bedikat hamec
 • bitul hamec
 • prodaja hameca
 • košer za Pesah
 • maces, maror, jaje i haroset
 • košeriziranje za Pesah, hagala
 • post prvorođenaca
 • Lel Seder (Seder-večer)
 • Hagada
 • Četiri čaše vina
 • Elijahuov pehar
 • afikoman
 • Sefirat haOmer i Lag baOmer

Šavuot

 • Blagdan primanja Tore
 • Snaga Tore

Postovi i njihov izvor

 • Gedalijin post
 • post na dan Asara beTevet
 • Esterin post
 • Šaivin post – Asar beTamuz
 • post na Tiša beAv
 • Razlike između Tiša beAva i drugih postova
 • Tri tjedna tugovanja
 • Spomen dan za izraelske vojnike
 • Dan neovisnosti Države Izrael
 • Dan Jeruzalema
 • Dan općega kadiša za žrtve Holokausta
 • Dan sjećanja na Holokaust

Životni ciklus

 • Berit mila
 • Pidjon haben
 • Bar i Bat micva
 • Hupa i kidušin, ketuba, sedam blagoslova
 • Propisi bračnog života

Smrt

 • levaja
 • kerija, baruh Dajan Haemet
 • kadiš siročeta
 • tugovanje – šiva, šelošim i godišnjica (jarcajt)

Kašrut

 • Razlozi za zapovijedi o kašrutu
 • Košer životinje, ptice i ribe i njihovi košer simboli
 • Od čistoga – čisto! Od nečistoga – nečisto!
 • Hahšara – krvi helev (zabranjena masnoća)
 • Krv u jajima i jetri
 • Meso i lijeko
 • Parve
 • Vremenski razmak između mesnih i mliječnih jela
 • Tevila (uranjanje) posuđa
 • Košeriziranje posuđa i iskuhavanje pribora
 • ne-židovsko kuhanje
 • košer-vino i košer napitci
 • isprava o košer-proizvodu i ovlasti za njezino izdavanje

Šabat

 • Značenje Šabata
 • stvaranje svijeta
 • izlazak iz Egipta
 • društveni aspekt
 • aspekt jednakosti
 • Šamor i zahor
 • Priprema za Šabat
 • Šabatne svijeće
 • Kabalat Šabat i Leha dodi
 • Kiduš, hale, šabatni obroci
 • Šabatne molitve
 • Paraša i haftara
 • Havdala
 • Kiduš levana – blagoslov Mjeseca
 • Melave Malka
 • 39 Avot melaha i toladot zabranjenih u Tori
 • Rabinski zakoni za Šabat
 • Kuhanje za Šabat
 • Grijanje za Šabat, šabatna grijaća ploča
 • Jad soledet, kli rišon, kli šeni, kli šeliši
 • Pikuah nefeš i medicina
 • Šabatni timer
 • Uporaba električne struje na Šabat
 • Mukce
 • Eruv, nošenje stvari na Šabat

Sveti predmeti

 • Svitak Tore
 • Mezuza
 • Tefilin
 • Cicit i talit

Log in