Judaica (9)

Židovski kalendar

Židovstvo broji godine od stvaranja svijeta, a s jesenskim Velikim blagdanima 2013. počinje 5774. godina od stvaranja svijeta. S obzirom da tradicijski židovski kalendar malo…
Više...

Log in